Privacy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 

นโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของ ทูเวย์-คอนแท็คท
ทูเวย์-คอนแท็คทเชื่อมั่นในหลักสำคัญที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ให้กับเรา และเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างไร และให้ทางเลือกกับคุณว่าข้อมูลจะถูกใช้ได้เท่าใด ดังนั้นเราจึงอยากให้คุณอ่านนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวอย่างรอบคอบ

 

ขอบเขตของนโยบายการักษาความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปแล้วนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้จะถูกนำไปใช้กับการเก็บ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์บางส่วนหรืองานการเก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องเฉพาะ อาจอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไป หากมีกรณีดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม ทูเวย์-คอนแท็คท จะแสดงให้ ชัดเจนถึงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างไปจากนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ทำไมท่านจึงควรให้ข้อมูลส่วนตัวกับ ทูเวย์-คอนแท็คทการให้ข้อมูลส่วนตัวที่ชัดเจนถึงตัวคุณ จะช่วยให้เราสามารถเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคุณได้มากและจะสะดวกต่อคุณในการที่จะ
•ลงทะเบียนการซื้อสินค้าเพื่อช่วยให้คุณได้รับผลประโยชน์จากการซื้อในแต่ละครั้ง
•ค้นหาข้อมูลให้ตรงกับความสนใจของคุณ
•เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมออนไลน์
•ได้รับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณสนใจอยู่
•ประหยัดเวลาโดยการบันทึกสิ่งที่คุณชอบมากกว่า
•ซื้อผลิตภัณฑ์ทูเวย์-คอนแท็คททางออนไลน์
นอกจากนี้ยังช่วยให้เราทำการสำรวจตลาดเพื่อช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และเพื่อให้ตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าและการพัฒนาเว็บไซต์ คุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลกับเรา ออนไลน์ได้หลายทาง เช่น การลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกทูเวย์-คอนแท็คทคลับ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ การลงทะเบียนซื้อ และการเข้าร่วมในโปรแกรมส่งเสริมการตลาดหรือการบอกรับจดหมายข่าว นอกจากนี้คุณยังให้ข้อมูลส่วนตัวกับเราได้โดยการตอบรับในบัตรตอบรับซึ่งแนบไปกับสินค้าทูเวย์-คอนแท็คทที่คุณซื้อไป หรือการติดต่อกับพนักงานด้านการดูแลลูกค้าโดยทางอีเมล โทรศัพท์ หรือจดหมาย
ในบางครั้งทูเวย์-คอนแท็คทอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณจากบุคคลอื่นนอกทูเวย์-คอนแท็คท ซึ่งรวมถึงการซื้อข้อมูลทางธุรกิจจากบริษัทคู่ค้า ซึ่งคุณได้เป็นลูกค้าหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้แล้วหากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลส่วนตัวซึ่งคุณมิได้ให้กับเราโดยตรง


คุณสามารถแจ้งให้เราทราบตามที่อยู่ข้างล่างนี้การให้ข้อมูล เราต้องการจะรู้จักคุณให้ดีขึ้นเพื่อจะได้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะต้องการบริการนั้นหรือไม่ คุณควรรู้ว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกส่งจากประเทศที่คุณอยู่ไปยัง หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท ซึ่งอาจจะติดต่อกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอพิเศษซึ่งคุณจะพบว่ามีประโยชน์ หากคุณไม่ต้องการให้เราส่งข้อเสนอหรือข้อมูลโดยตรงถึงคุณ คุณสามารถกำหนดได้โดยเพียงแต่เลือกช่องในแบบฟอร์มการลงทะเบียนหรือบัตรตอบรับให้เหมาะสม

 


ทูเวย์-คอนแท็คท จะใช้ข้อมูลของคุณกับบุคคลอื่นนอก ทูเวย์-คอนแท็คท เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้•ในบางครั้งที่ทูเวย์-คอนแท็คทขายผลิตภัณฑ์ให้กับคุณหรือเสนอบริการโดยทำการตลาดร่วมกับบริษัทอื่น ในกรณีดังกล่าวข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกแบ่งปันให้บริษัทเหล่านั้น เราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องก่อนที่คุณจะลงทะเบียน บริษัทเหล่านี้มักจะมีนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะนำมาใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากคุณเสมอ ทั้งนี้นโยบายอาจแตกต่างไปจากของทูเวย์-คอนแท็คท
•ในบางครั้งทูเวย์-คอนแท็คทอาจใช้บริษัทภายนอกจัดทำข้อมูลเรื่องการซื้อหรือขอข้อมูลของคุณ ทูเวย์-คอนแท็คทจะขอให้บริษัทเหล่านี้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ และไม่ใช้ข้อมูลของคุณไปในทางอื่นโดยมิได้รับอนุมัติจากทูเวย์-คอนแท็คท
•ในกรณีที่ทูเวย์-คอนแท็คทขายธุรกิจให้บริษัทอื่น การโอนกรรมสิทธิ์จะรวมถึงการมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เกี่ยวกับธุรกิจให้กับผู้ซื้อ
•ทูเวย์-คอนแท็คทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ทูเวย์-คอนแท็คทจะไม่ขายหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลอื่น หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อผลประโยชน์ของเขาเหล่านั้น


ทูเวย์-คอนแท็คทจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวทางการเงินของที่คุณมอบให้ (โดยผ่านบัตรเครดิต) กับบุคคลอื่น นอกเสียจากว่าจำเป็นต้องทำตามคำสั่งซื้อ ออกใบแจ้งหนี้ การป้องกันหรือต่อสู้กับการทุจริต
เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น คุณควรทำความเข้าใจนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของที่อื่น ซึ่งอาจแตกต่างจากนโยบายรักษาความเป็นส่วนตัวของทูเวย์-คอนแท็คท


คุ๊กกี้ และการล็อกเข้าเว็บไซต์เว็บไซต์บางแห่งของเราจะส่งคุ๊กกี้ (Small text file) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เมื่อติดต่อเข้ามาในครั้งต่อไป โดยไม่ต้องรบกวนคุณในการลงทะเบียนอีกครั้ง และหากคุณใช้ระบบ online shopping cart คุ๊กกี้จะช่วยให้เราติดตามผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ หากคุณไม่ต้องการจะรับคุ๊กกี้ ก็ให้ใช้ไฟล์ Help ในอินเตอร์เนทเบราเซอร์เพื่อทราบถึงการป้องกันคุ๊กกี้ หรือการได้รับการเตือนของที่จะรับคุ๊กกี้ เพื่อที่คุณจะได้ทราบมากขึ้นเกี่ยวกับคุ๊กกี้ เราขอแนะนำให้คุณเข้าชม

http://www.cookiecentral.com

หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยอ่าน หรือดาวน์โหลดข้อมูล เราจะเก็บข้อมูลของผู้เข้าชม เช่น ชื่อโดเมนและฮอสซึ่งคุณใช้ผ่านเข้าอินเตอร์เนท รวมถึง IP Address ของเครื่องที่คุณใช้อยู่ วันและเวลาที่เข้าชมเว็บไซต์ และ Internet Address ของเว็บไซต์ซึ่งคุณใช้ลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวัดจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ซึ่งช่วยเราให้สามารถทำเว็บไซต์ให้ดีขึ้น เราจะลบข้อมูลเหล่านี้ทิ้งหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งแล้วการปกป้องข้อมูลของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทใช้เทคนิคต่างๆที่ปลอดภัย รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ ไฟร์วอลล์ และการลงรหัสป้องกันข้อมูลทางการเงินที่ปลอดภัย และเชื่อถือได้ในการปกป้องข้อมูลของคุณ


สิทธิของคุณทันทีที่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ หจกฯ คุณจะได้รับสิทธิตามสมควรในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อทำการแก้ไข หรือลบข้อมูลนั้นๆ คุณสามารถแก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยการเข้าถึงแฟ้มรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแบบออนไลน์ หรือโดยการร้องขอสำเนาของแฟ้มรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อยู่ด้านล่างนี้
เนื่องจาก หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายพันชนิดในหลายร้อยประเทศ คุณอาจเคยให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทแล้วก่อนหน้านี้ผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่น การตัดสินใจของคุณที่จะไม่ลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลแก่บริษัทแบบออนไลน์ในครั้งนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดต่อข้อมูลที่ได้ให้แก่ หจกฯแล้วก่อนหน้านี้ แน่นอนว่าคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจาก หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทแบบออนไลน์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณได้เสมอ
ข้อมูลสำหรับผู้ปกครอง
แม้ว่าเด็กวัยต่ำกว่า 13 ปีมิได้จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์ของ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทก็ตาม หจกฯถือเป็นนโยบายที่จะปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับกฏหมายเมื่อกฏหมายระบุว่าต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนที่จะดำเนินการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากเด็กวัยต่ำกว่า 13 ปี
หจกฯขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลการทำกิจกรรมต่างๆแบบออนไลน์ของเด็กในความปกครอง
คำเตือนเกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนตัว
การให้ข้อมูลส่วนตัว คือ การแสดงความยินยอมให้ หจก. ทูเวย์-คอนแท็คทสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของการตลาดโดยตรงถึงผู้บริโภค
หากไม่ต้องการให้ หจกฯใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการตลาดโดยตรงถึงผู้บริโภค คุณสามารถแสดงความจำนงโดยทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
โปรดอ่านสิทธิของคุณ และวิธีการที่ หจกฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในนโยบายปกป้องสิทธิส่วนตัวของผู้บริโภค

หจก. ทูเวย์-คอนแท็คท

Monday the 27th. Networking and Security Equipment...
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review